06-47 49 44 00 info@jpexpresskoerier.nl

Privacybeleid

AVG Privacy Statement Transport en Logistieke Dienstverlening door

JP Express Koerier

Conform de richtlijnen van Algemene verordening persoonsgegevens bescherming (AVG) geeft JP Express Koerier hierin weer hoe zij omgaat met privacy gevoelige informatie.

Toelichting nieuwe wetgeving onder de AVG (GDPR/General Data Protection Regulation)

Geldend vanaf 25 mei 2018

Onder de AVG gelden de volgende rechten:

  • recht op inzage
  • rectificatie en aanvulling
  • vergetelheid
  • dataportabiliteit
  • beperking van de verwerking
  • recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  • recht van bezwaar

Privacy verklaring

JP Express Koerier, gevestigd op het adres Suze Groeneweglaan 153, 1183 EK te Amstelveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34254335, verklaart als volgt:

De wijze waarop/waarvoor uw gegevens gebruikt worden:

Klantenbeheer

Doel: klantcontact en facturatie

Gegevens: bedrijfsnaam, factuuradres, KvK-nummer, BTW-nummer, naam contactpersoon, telefoonnummers,

e-mailadres

Bewaartermijn: tot maximaal 7 jaar na laatste opdracht

Uitvoering opdrachten

Doel: informatie benodigd om het vervoer of dienst uit te voeren

Gegevens: NAW-gegevens ophaal-afleveradressen, contactgegevens, opdracht-informatie. De data wordt digitaal verwerkt. Ontvangstbevestigingen vinden plaats via een digitale handtekening of ondertekening van een vrachtbon.

Bewaartijd: 7 jaar

Verwerving van bovenstaande gegevens

Deze zijn door u aan ons verstrekt middels het aangaan van een opdracht.

Inzage, wijzigen, verwijderen (persoons-)gegevens

op eerste verzoek zullen wij U inzicht verlenen in de wijze waarop JP Express Koerier uw gegevens heeft opgeslagen

en voor zover er geen wettelijke eisen zijn die prefereren – zullen wij direct aan uw verzoek tegemoet komen.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Gegevens welke wij delen met derden zullen voldoen aan de vereiste gegevensbeschermingsbeleid, weergegeven in de “verwerkingsovereenkomst derden”. Deze overeenkomsten zullen wij op uw verzoek aan u doorsturen.

Daarnaast zijn wij uiteraard van rechtswege verplicht om inzage in onze data te geven indien dit door een gerechtigde partij verlangd wordt.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerking welke vallen onder de AVG vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de directie van JP Express Koerier.

Automatisering

Website

SSL: de website van JP Express Koerier – www.https://www.jpexpresskoerier.nl– is gecontroleerd en beveiligd middels SSL.

Cookies: onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Uw computer is hiermee te herkennen tijdens uw bezoek. Cookies welke de website van JP Express Koerier genereert, bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies zijn dan ook niet te gebruiken om u te identificeren.

Statistieken (Google Analytics)

JP Express Koerier kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactformulieren, bestelformulieren en e-mail

Wanneer u een opdrachtformulier op onze website invult en opstuurt, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt opgeslagen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze gegevens zullen voor zover nodig maximaal 7 jaar worden bewaard. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Tenzij door u verzocht, zal JP Express Koerier geen nieuwsbrieven naar verkregen e-mailadressen versturen.

Slotverklaring

Wijziging van deze AVG Privacy Statement

Zo nodig kan deze een wijziging ondergaan om de privacyverklaring te verbeteren of om aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

Nadere informatie

U kunt ons – bij voorkeur per e-mail – benaderen voor nadere informatie over de opslag van uw gegevens. Voor informatie over de wettelijke eisen betreffende de privacybescherming of een klacht over de inhoud van de AVG Privacy Statement van JP Express Koerier kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.